Dokumenty ke stažení

Přihlašování do projektu „Zaměstnaní rodiče, spokojené děti III“ probíhá od 1.9.2020.
Infoschůzka pro zájemce proběhne v úterý 8.9.2020 od 17:30.

Dokumenty ke stažení

Přihláška do Projektu – dětský klub a doprovod (na školní rok 2020 – 2021)

Rozvrh dítěte pro potřeby doprovodu

Potvrzení o postavení na trhu práce, Potvrzení z ČSSZ pro OSVČ, Potvrzení o postavení na trhu práce v německém jazyce

Monitorovací list podpořené osoby (vyplňuje jeden z rodičů)

Smlouva s rodiči (na školní rok 2020 – 2021)

Pokyny k vyplňování formulářů

Čestné prohlášení