Dokumenty ke stažení

Projekt Zaměstnaní rodiče, spokojené děti IV

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015661

Přihlašování do projektu „Zaměstnaní rodiče, spokojené děti IV“ probíhá od 1.6.2021 do 31.12.2022.

Dokumenty ke stažení

Přihláška do klubu (na školní rok 2022 / 2023)

Rozvrh dítěte pro potřeby doprovodu

Potvrzení o postavení na trhu práce, Potvrzení z ČSSZ pro OSVČ, Potvrzení o postavení na trhu práce v německém jazyce

Monitorovací list (vyplňuje jeden z rodičů)

Smlouva s rodiči (na školní rok 2022 /2023)

Pokyny k vyplňování formulářů