Dokumenty ke stažení

Přihlašování do projektu „Zaměstnaní rodiče, spokojené děti III“ probíhá od 2.9.2019.
Infoschůzka pro zájemce proběhne ve čtvrtek 12.9.2019 od 17:30.

Dokumenty ke stažení

Přihláška do Projektu – dětský klub a doprovod (na školní rok 2019 – 2020)
Rozvrh dítěte pro potřeby doprovodu
Potvrzení o postavení na trhu práce, Potvrzení z ČSSZ pro OSVČ, Potvrzení o postavení na trhu práce v německém jazyce
Monitorovací list podpořené osoby (vyplňuje jeden z rodičů)
Smlouva s rodiči (podepisují oba rodiče – na školní rok 2019 – 2020)
!!!! pokyny pro vyplňování formulářů!!!

Čestné prohlášení