Dětský klub Beruška

Projekt Zaměstnaní rodiče, spokojené děti IV

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015661

Přihlašování do projektu „Zaměstnaní rodiče, spokojené děti IV“ probíhá od 1.6.2021 do 31.12.2022.

Dětský klub Beruška

DĚTSKÝ KLUB PRO ŽÁKY 1. st. ZŠ je otevřen od 12:00 do 18:30.

Nedostalo-li Vaše dítě družinu, můžete využít klub Beruška. Dítě může využít klub 5x týdně. Náš doprovod ho může doprovodit ze školy do klubu max. 3x týdně.

V klubu jsou vychovatelky, které dětem zajistí zábavný program uvnitř i venku a něco spolu vytvoří, zahrají atd.

Tato služba je pro rodiče dětí navštěvující 1. st. ZŠ zcela ZDARMAPodmínkou účasti dítěte na táboře je sepsání smlouvy rodiče s RC Beruška, přihláška dítěte do projektu a potvrzení od zaměstnavatele nebo z úřadu práce o vedení v evidenci, či potvrzení o studiu nebo probíhající rekvalifikaci. Podnikatelé doloží výpis z ČSSZ o platbách sociálního pojištění. Týká se to obou rodičů a k přijetí dětí je toto nutnou podmínkou pro splnění požadavků a čerpání dotace.

Potřebné dokumenty naleznete ZDE