Projekt "Zaměstnaní rodiče, spokojené děti"

Zaměstnaní rodiče, spokojené děti

Projekt Zaměstnaní rodiče, spokojené děti IV 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015661

Beruška získala dotaci od Evropské unie, Evropského sociálního fondu (Operační program zaměstnanost) na projekt  „Zaměstnaní rodiče, spokojené děti IV„.
Projekt se snaží ulehčit rodičům starost o děti v rámci vodění dětí ze školy na kroužky a zpět do klubu Beruška, kde probíhá hlídání dětí do 18:30.

Všechny služby jsou pro rodiče dětí 1.st. ZŠ zdarma.

Díky dotaci jsme lépe vybavili Berušku novými deskovými hrami, dalším vybavením pro pohodlí dětem (sedací vaky..), ale i venkovními hrami a bazénem, zrekonstruovali šatnu a provedli výmalbu.

Navazující projekty běží od 1.6.2016 – 31.12.2022 a zahrnují:

DĚTSKÝ KLUB PRO ŽÁKY 1. st. ZŠ od 12:00 do 18:30.
Nedostalo Vaše dítě družinu? Je tu pro něj klub Beruška, kde pro něj vychovatelky zajistí zábavný program uvnitř i venku, něco spolu vytvoří, zahrají atd.

Dítě může ze školy do klubu odvést náš doprovod.

DOPROVOD DĚTÍ ZE ŠKOLY na ZÁJMOVÉ KROUŽKY a do KLUBU Berušky

Pokud nemáte nikoho na hlídání a vyzvedávání Vašeho dítěte, jsme tu od toho my. Děti odvedeme po škole na kroužek a po kroužku případně ještě do klubu Berušky, který je otevřen do 18:30.

DĚTSKÝ KLUB A DOPROVOD JE služba ZDARMA, podmínkou je sepsání smlouvy s rodiči, přihláška dítěte a potvrzení o zaměstnanosti rodičů (od zaměstnavatele, či potvrzení od ÚP, nebo potvrzení o studiu, nebo výpis ČSSZ od podnikatelů).
Děti přibíráme do projektu během celého roku.
Znáte-li rozvrh a rozpis kroužků Vašeho dítěte, potřebujete-li hlídání nebo dítě nebylo přijato do školní družiny, využijte služeb projektu již od 1.9.2022!
Pro více informací kontaktujte managera projektu Ing. Petru Staňkovou. Email: info@rcberuska.cz, tel. 773 165 696