GDPR

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR v Rodinném centru Beruška Strakonice, z.s.

RC Beruška Strakonice, z.s. je připraveno a dodržuje pravidla zpracování osobních údajů (GDPR), které se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016.

Zpracovávání veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

  1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho centra.
  2. Osobní údaje nám svěřené:
    •    chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti
    •    likvidujeme poté, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby našeho centra (nebo po době povinné archivace dokumentů stanovenými projektovými pravidly, případně pro účely kontrol ostatních orgánů)

Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů můžete učinit zasláním emailu na info@rcberuska.cz

Zpracovala: Ing. Petra Staňková

Datum: 21. 5. 2018