Zodpovědným rodičem krok za krokem

Termín projektu: 1.1.2013 – 31.10.2013

 

Finanční  podpora: z prostředků Grantového programu Jihočeské kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti) ve výši 25000Kč.