Vědomé Rodičovství Třetího Tisíciletí 

úryvek z projektu:

 

Navracíme se k hodnotám základním, jak tomu bývalo dříve.

Jsme centrum, které nahrazuje zbytek kmene rodiny.

Díky seminářům, workshopům, besedám, poradnám, sociálnímu prostředí, lásce k dětem i k sobě samým jsme centrum, které může být
domovem, školou, útočištěm, bezpečným místem pro setkávání, sdílení, tvoření, hraní, inspiraci, podporu.

Místem plným nových informací, potřebných k lepšímu fungování rodiny jako celku i jednotlivých členů v ní.

Jsme lodí, která pluje na vodách života rodiny a její jednotliví členové u nás mohou najít způsob, jak trávit svůj čas.

Projekt Vědomé Rodičovství Třetího Tisíciletí je celistvé zaměření na rodinu, od počátku
těhotenství, kdy partneři sledují vývoj plodu, až po narození nového člověka, výchovu, růst celé
rodiny díky poznáním, které sebou přináší rodinný život a je podporou k nalezení informací
dobrých ke splnění úkolu každého rodiče – dle svého svědomí, co nejlepším přístupem být
oporou dítěti na jeho cestě životem.

Mateřské centrum Beruška chce být útočištěm jak budoucím, tak nynějším rodičům.
Být centrem, kde se rozvíjí přirozená schopnost být dobrým rodičem a zároveň partnerem dítěti.
Podpora těm, kteří mají těžší podmínky, ať už jde o samotné matky s dětmi, nebo o sociálně
slabší rodiny vůbec.

Pokud tento projekt bude financován z dotace, budou odborné přednášky, semináře a kurzy
zpřístupněny lidem, kteří by si je nemohli dovolit, jelikož jim to jejich rodinná situace nedovoluje,
jedná se o sociálně slabší rodiny.

Také zpřístupníme toto celostní vzdělání do Strakonic, rodiče nebudou muset jezdit daleko, vše
budou mít pod jednou střechou Berušky. Dojde k pravidelnému setkávání a třeba i vzniku
přátelství mezi rodinami, což bude přirozená socializace, navázání kontaktu a učení se od
druhých sdílením svých prožitků. Zároveň samotným spojením dojde i k podpoře dětské hry a
socializaci dětí jak s vrstevníky, tak dospělými.

Je naprosto samozřejmé, že chceme podporovat rozvoj rodičů k výchově nové generace.
Nastává období radostného věku, kdy můžeme pozitivním životem a přístupem k sobě samým,
tedy i k druhým, ovlivnit život na této planetě a vychovat generaci, která se v dospělosti nebude
muset potýkat se spoustou problémů, plynoucích z dětských traumat.

Naši rodiče neměli takovéto informace. My je nyní už máme a můžeme je předávat dál a to díky
odborníkům, lidem, kteří se rozhodli zasvětit život pro studium a rozvoj co nejlepší výchovy k
danému jedinci k co nejlepšímu vybavení další nové generace, kterou máme v rukou my, rodiče.

Proto chceme zorganizovat toto celostní vzdělání pro rodiče o vývoji dítěte od plodu do
dospělosti se spoustou zážitkových workshopů, přípravou rodičů od těhotenství po vstup již
mladistvého na střední školu.Semináře, besedy, kurzy, víkendové setkávání, kruhy, poradny,
herna, dopolední program pro děti do pěti let, odpolední workshopy pro dospělé a starší děti.
To vše zajištěné s hlídáním dětí.

 

vytvořila: Tereza Vandasová

 

Aktivity projektu „Vědomé Rodičovství Třetího Tisíciletí“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

 

logo MPSV