Úřad práce 2021

Úřad práce 2021

Půlroční mzdový příspěvek 24.000 Kč na pracovnici péče o děti v rámci Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu (STA-JZ-7/2021).
Celkový příspěvek činil 144.000 Kč od 1.6.2021-30.11.2021.