Úřad práce 2021

Úřad práce 2021-2022

Mzdový příspěvek na pracovnici péče o děti v rámci Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (STA-JZ-7/2021).
Celkový příspěvek činil 288.000 Kč od 1.6.2021-31.5.2022.