Rozvíjíme se s dětmi 

Rozvíjíme se s dětmi

Termín projektu: 1.1.2017 – 31.10.2017

Obsah projektu: projekt pro celkový rozvoj osobnosti dítěte, prohloubení vztahu mezi matkou a dítětem a edukaci matek v péči o dítě

Finanční  podpora: z prostředků Grantového programu Jihočeské kraje Podpora rodinné politiky ve výši 20 000 Kč.

Z dotačních peněz jsou hrazeny lektorky pravidelných dopoledních programů.