Rodina pospolu II

Rodina pospolu II

Termín projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022
Obsah projektu: Projekt „Rodina pospolu II“ je soubor aktivit pro rodiče (s dětmi), které zvyšují rodičovské kompetence. Odborné znalosti rodičů se zvyšují díky aktivní účasti v projektu. Projekt zahrnuje výchovné i tréninkové aktivity pro rodiče i děti včetně poradenství v oblasti rodiny a rodičovství. Programy jsou zaměřeny zejména na rodiče, které jsou na rodičovské dovolené.
Finanční podpora: z prostředků Grantového programu Jihočeské kraje Podpora rodinné politiky ve výši 25 000 Kč.
Z dotačních peněz jsou hrazeny lektorky vzdělávacích a pravidelných programů.