Realizace 3 modulů kurzů

Termín projektu: 1.1.2012 – 2.10.2012

 

Finanční  podpora: z prostředků Grantového programu Jihočeské kraje „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách“ ve výši 40 000Kč.

Peníze jsou vynaloženy na vybavení DDHM, úklidové prostředky, hygienické prostředky.