Město Strakonice

Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury – 15 000 Kč příspěvek na nájem a energie

Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí – 2000 Kč příspěvek na akci „Závody kočárků“

Podpora sociální oblasti – 10 000 Kč příspěvek na úhradu částečné mzdy koordinátorky v době, kdy nebylo místo koordinátorky hrazeno z jiné dotace