Město plné Tradic nejen s Rodinou

Základní idea, obsah projektu:

Návrat k tradicím a vytvoření nových. Lidové tradice jsou v dnešní společnosti již opomíjené a my bychom je chtěli udržet a předat dalším generacím. Rádi bychom podpořili dobrovolníky, kteří s námi spolupracují a zároveň přivítali i nové, při pomoci na akcích, ale i v rámci MC Beruška. Díky plánovaným akcím ve městě chceme zapojit i své sousedy, a tím podpořit lepší vztahy a společné sdílení. Snažíme se vytvořit další možnosti, jak trávit čas s rodinou na zdravém vzduchu (venkovních akcích). Pokud budou akce podpořeny grantem, získáme možnost otevřít se širší veřejnosti (hodnotnější odměny v soutěžích, bohatší doprovodný program apod. naláká více lidí). Také bychom chtěli podpořit spolupráci mezi organizacemi města (Dětské zastupitelstvo, Kojenecký ústav..)

Projekt zahrnuje 10 akcí konaných v termínu 14.11.2014 – 31.10.2015. Některé z nich jsou u nás v MC již tradicí. Snaha o zavedení také nových tradic:

14.11.2014 Drakiáda

3.12.2014 Mikulášská nadílka

21.12.2014 Živý Betlém

20.2.2015 Masopustní průvod městem

20.3.2015 Vynášení Moreny

30.4.2015 Čarodějnický rej

1.6.2015 Den dětí

20.6.2015 Táta dneska frčí

19.9.2015 Loučení s létem

30.10.2015 Dušičkový lampiónový průvod

Projekt je podpořen nadačním příspěvkem ve výši 15.000Kč v rámci  vyhlášeného společného grantového kola od KONABO a Zdravého města Strakonice.