MAS Strakonicko 2020

MAS Strakonicko, z.s.

Odměna lektorce Literárně-dramatického kroužku 6.960 Kč za školní rok, v rámci projektu MAP II ORP Strakonice (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074).