"Aktivní mateřství - bohaté dětství"

Termín projektu: 1.5.2015 – 31.10.2015

 

Obsah projektu: projekt pro celkový rozvoj osobnosti dítěte, prohloubení vztahu mezi matkou a dítětem a edukaci matek v péči o dítě

 

Finanční  podpora: z prostředků Grantového programu Jihočeské kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti) ve výši 16000Kč.

Z dotačních peněz jsou hrazeny lektorky pravidelných dopoledních programů.