Město Strakonice

Město Strakonice

Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury – 40 000 Kč příspěvek na energie a propagaci projektu „Zaměstnaní rodiče, spokojené děti“

Podpora jednorázových kulturních akcí – 3.080Kč na akci Vynášení Moreny

Podpora jednorázových kulturních akcí – 3.000Kč na akci Mikulášská nadílka

Podpora jednorázových kulturních akcí – 3.000Kč na akci Živý Betlém

Podpora sociální oblasti – 10 000 Kč příspěvek na úhradu částečné mzdy koordinátorky