Aktivní čas s dětmi

Aktivní čas s dětmi

Termín projektu: 1.1.2018 – 31.10.2018

Obsah projektu: projekt pro celkový rozvoj osobnosti dítěte, prohloubení vztahu mezi matkou a dítětem a edukaci matek v péči o dítě

Finanční  podpora: z prostředků Grantového programu Jihočeské kraje Podpora rodinné politiky ve výši 16 000 Kč.

Z dotačních peněz jsou hrazeny lektorky pravidelných dopoledních programů.