Město Strakonice 2021

Město Strakonice 2021

Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury – 36.500 Kč roční příspěvek na nájem a energie.

Podpora sociální oblasti – 10.000 Kč příspěvek na úhradu částečné mzdy koordinátorky.