Město Strakonice 2020

Město Strakonice 2020

Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury – 40 000 Kč příspěvek na energie a nájemné.
Podpora sociální oblasti – 10 000 Kč příspěvek na úhradu částečné mzdy koordinátorky.